Regulamin Kodu Rabatowego

 

1. Warunki ogólne.


1.1 Sprzedawca (Dreamroots Wiktor Dębski) ma możliwość przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem. 
1.2 Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie produktów:
- nieobjętych innymi promocjami w sklepie www.magiazakupow.com
- nieobjętych lub objętych innymi promocjami w sklepie www.magiazakupow.com
- ze wskazanych kategorii sklepu www.magiazakupow.com
- z wykluczeniem wskazanych kategorii sklepu www.magiazakupow.com
- w określonym czasie
1.3 Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
1.4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
1.5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego lub wielokrotnego użytku. 
1.6. Ważność Kodu rabatowego będzie określana w chwili jego przekazania Klientowi.

2. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

2.1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta, listu tradycyjnego wysłanego na adres Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji (na stronie www.magiazakupow.com, stronach partnerskich, kanałach social media).
2.2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie. 
2.3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „UŻYJ KODU” w pierwszym kroku w Koszyku. 
2.4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 2.3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego warunkami, które określane są przy udostępnieniu Kodu rabatowego i zawierają takie informacje, jak to, czy Kod rabatowy:
- obejmuje tylko produkty nieobjęte innymi promocjami, czy zarówno objęte, jak i nieobjęte promocjami
- kod rabatowy obejmuje wszystkie kategorie, wskazane kategorie, czy też wyklucza pewne kategorie
- obowiązuje do konkretnego terminu
- jest jedno, czy wielorazowy
2.5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany zarówno po zalogowaniu (w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie), jak i bez rejestracji konta w Sklepie. 
2.6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
2.7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. 

3. Reklamacje i zwrot towarów.


Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.