Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego
www.magiazakupow.com

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Informacje o Sprzedawcy:
Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DreamRoots wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
38-220 Dębowiec 748
NIP: 685-225-40-13
REGON: 180583660
TEL: 882 750 276
E-MAIL: sklep@magiazakupow.com
2.Sklep internetowy www.magiazakupow.com prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pomocą sieci Internet.
3.Złożenie zamówienia oraz rejestracja są jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5.Ceny produktów widoczne na stronach www.magiazakupow.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie na stronie.
6. Wszelkie oferowane produkty są nowe i nie posiadają wad fizycznych.
7.Potwierdzeniem zawarcia umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest dowód zakupu dostarczany przez Sprzedającego: paragon/faktura VAT. Konieczne do wystawienia faktury VAT jest poprawne wypełnienie formularza przez Kupującego, wszystkimi wymaganymi danymi.
8.Mogą wystąpić różnice między wymiarami odzieży podanymi na stronie a fizycznymi wymiarami, jednak nie będą przekraczać one 3cm. 


II. ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia możliwe jest za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie Sklepu. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych/prawdziwych danych osobowych.
2. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupu w sklepie internetowym www.magiazakupow.com jest podanie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz e-mail). Kupujący może skorzystać jednorazowo z kodu rabatowego przydzielanego mu podczas rejestracji e-maila w systemie, pod warunkiem że zamówienie jego będzie miało wartość min. 220zł bez kosztów przesyłki.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Kupującego Formularza Zamówienia w porozumieniu z Kupującym, a w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji zamówienia.
4.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest fizycznie dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku wyboru opcji zapłaty – „Przedpłata” - warunkiem realizacji zamówienia jest całkowita zapłata wartości zamówienia. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący w terminie 14 dni od złożenia zamówienia zostanie poinformowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Kupującego decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Kupującego, przed upływem 30 dni od dnia przekazania złożenia zamówienia przez Kupującego. Średni czas realizacji zamówienia wynosi ok. 4-5 dni roboczych, lecz może on ulec nieznacznemu wydłużeniu.
5. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia jako adres dostawy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Kupującego, a także za związaną z tym nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.
6.Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.

7. Odmowa odbioru towaru lub jego nieodebranie w wyznaczonym terminie, uprawnia Sprzedającego do wezwania Kupującego do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu jej wykonania. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wykonania przez Kupującego umowy sprzedaży, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

Przesyłka:
A) List Polecony 
B) Paczkomat
C) Kurier DPD
- Przedpłata

D) Kurier GEIS

- Przedpłata
- Pobranie

Metody Płatności:
A) Przelew tradycyjny.
DREAMROOTS
nr konta: 33 1140 2004 0000 3102 7220 8589
W tytule przelewu prosimy wpisać NUMER ZAMÓWIENIA.

B) Serwisy płatności natychmiastowych – Dotpay.pl oraz Paypal
C) Płatność za pomocą karty kredytowej Visa, Master Card .
D) Płatność przy odbiorze – należność będzie pobrana przez kuriera podczas dostarczenia paczki.


III. REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczącego rękojmi za wady.

2. Kupujący zgłaszając reklamację powinien czytelnie wypełnić formularz reklamacji, dołączony do przesyłki (dostępny również w wersji do wydruku pod adresem: https://www.magiazakupow.com/files/formularzreklamacjitowarow.doc .), po czym odesłać go razem z towarem i dowodem potwierdzającym zakup (np. faktura, paragon) na adres:

Magia Zakupów
Dębowiec 748
38-220 Dębowiec
Z wyraźnym dopiskiem REKLAMACJA

3. W przypadku, gdy sprzedany towar ma wadę, Kupujący może według własnego wyboru:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie, gdy nie będzie możliwa naprawa,

b) może żądać wymiany wadliwego towaru na wolny od wad albo usunięcia wady (Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem określonym w pkt a) wymagałoby nadmiernych kosztów).


4. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta.IV. ZWROTY

1. Kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Magia Zakupów Dębowiec 748, 38-220 Dębowiec, e-mail: sklep@magiazakupow.com, numer telefon 882 750 276 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) oraz odesłać towar wraz z paragonem lub fakturą vat, zapakowany w sposób, który zapobiega ewentualnym zniszczeniom towaru lub opakowania podczas transportu.

3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Przyspiesza jednak znacznie procedurę zwrotu kosztów. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (https://www.magiazakupow.com/files/formularzreklamacjitowarow.doc). Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy.

5.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zwracane są wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.3. Zwracane towary (wraz z wszystkimi gratisami w przypadku zwrotu całego zamówienia) proszę odesłać wraz z paragonem lub fakturą zakupu na adres Magia Zakupów Dębowiec 748, 38-220 Dębowiec, z dopiskiem ZWROT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 21 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 21 dni.

5.4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

5.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Produkty z działu OUTLET podlegają specjalnym warunkom wymiany. Kupujący chcąc wymienić rozmiar produktu z Outletu na inny, może to zgłosić w momencie zwrotu. W tym celu Kupujący proszony jest o wskazanie, który artykuł chce wymienić i na jaki rozmiar.

7. Jeśli wybrany rozmiar nie będzie dostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o tym drogą e-mailową lub telefoniczną i zrealizuje zwrot pieniędzy za dany towar.


V. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przetwarzanych w sklepie internetowym www.magiazakupow.com w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, a przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Sprzedający.
2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji zamówień, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz subskrypcji do newslettera. Zgromadzone przez Sprzedającego dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kupującego.
3. Korzystanie ze sklepu internetowego Sprzedającego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie, określonych danych w procesie zamówienia czy rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia przez Kupującego.
4. Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
6. Sprzedający przekazuje dane osobowe Kupującego dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy oraz firmom zajmującym się pośrednictwem w płatnościach w zakresie dokonywanych przez Kupującego przelewów.
7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie sklepu internetowego. Polityka Prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres zbieranych danych osobowych, zastosowane przez Sprzedającego zabezpieczenia, a także informacje w zakresie stosowania przez sklep internetowy plików cookies.
8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedającego, Kupujący powinien kierować na adres: iod@dreamroots.com z dopiskiem „Dane Osobowe”.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z poniższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).